Polis Haftası

Polis Haftası ne zaman kutlanır?
Toplumun güvenliğini ve toplumsal huzurunu sağlamakla görevli polislerimiz vicdanı olmayanların karşısında duran kanun adamlarıdır. Polis Haftası her yıl ülkemizde 10 Nisan tarihini içine alan hafta içerisinde kutlanır.

Osmanlı İmparatorluğunda asayişi zabıta sağlıyordu. 10 Nisan 1845 tarihinde ıslahat çalışmaları kapsamında polis teşkilatı kurulmuştur. İlk kurulan polis teşkilatı o zamanın başkenti İstanbul’un güvenliğini sağlamak üzere kurulmuş ve daha sonra teşkilat diğer bölgelerde de örgütlenmiştir. Osmanlıda polis hizmetlerini büyük şehirlerde Serasker, taşrada ise zaptiyeler tarafından yürütülüyordu.

Polis kelimesinin kökeni Yunanca’ya dayanmakta olup politika kelimesinden türediği sanılmaktadır. İşlev itibariyle polis, kolluk kuvvetidir, asayişi sağlar, halkın huzurunu temin etmekle görevlidir. Aynı zamanda polis yardıma ihtiyacı olanın yardımına yetişir. Suçluları yakalar, nümayişleri kontrol altında tutar ve taşkınlıkları engeller.

Polis teşkilatının kuruluş tarihi olan 10 Nisanın bulunduğu hafta Türkiye’de “Polis Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu haftada polislerin vazifeleri, toplum yararına olan hizmetleri ve onlara yardımcı olmak üzere vatandaşımızın yapabileceği şeyler hakkında etkinlikler düzenlenmektedir.

Gelişmiş ülkelerde polis sıradan anlarda adeta görünmez halde olan, her hangi bir sorun anında ise hemen yardıma koşan bir yapıya sahiptir. Yaşlı, kadın, çocuk ve engellilere devletin şefkatli yüzünü gösterirken, kanuna karşı koyanlara devletin sert yüzünü gösterir.

Hiç şüphe yok ki modern ve gelişmiş ülkelerde polis halk için bir güvence kaynağıdır. Kapkaç, hırsızlık, cinayet, dolandırıcılık veya başka suçlarda kolaylıkla müracaat edilebilen mercidir. Suçluları aramada duyarsız kalmaz, mağdur olana bürokrasi engelleri koymaz. Çünkü onlar halkın değil suçluların korkması gereken kanun adamlarıdır. Sadece suç işlenince değil suç işlenmesini önlemek için de çalışırlar.

Polis Haftası kapsamında bu sayfamızda polis haftası ile ilgili şiirler, polis haftası ile ilgili yazılar ve görseller bulacaksınız.